Son Dakika!

13.03.2013

Kent ve mimarlığa dair kitaplar

Bunu Paylaş :
Marx ve Engels, farklı üretim tarzlarının tarihsel olarak dönüşümünde kentleşmenin taşıdığı önemden sıklıkla bahsetmişlerdir. Bu yazımızın konusu olarak seçtiğimiz mimarlık ise söylemi ve pratiği itibariyle üretim tarzlarına, kültürlere ve yaşama biçimlerine dayanan kentler ve kentleşme olgusuyla göbekten bağlıdır. Söz konusu kentler, yapılar ve yapılış biçimleri ise yalnızca mimarların değil, pek çoğumuzun ilgisini çekmektedir. 


Leland M. Roth tarafından yazılan ve Kabalcı Yayınevi'nin yayınladığı Mimarlığın Öyküsü, aslında bu alan için iyi bir referans kitap olma özelliği taşıyor. Mimarlık, tüm insanlık tarihindeki gelişmelerin okunmasında ve anlaşılmasında pek çok veriyi bizlere sunar. Ve bu serüven, insanların kendilerini güvende hissedeceği en basit mekanlardan, bugünün karmaşık yapılarına kadar uzanmaktadır. Mimarlığın öyküsü kitabı da insanlığın bu yolculuğunu fotoğraflar, resimler, projeler ve haritalarla bizlere anlatıyor.

İki bölüm halinde hazırlanan kitabın, ilk bölümünde mimarlık ile ilgili temel kavramlar ile işlev, form, mimari elemanlar ve yapısal ilkeler anlatılmakta. İkinci bölümde ise ilk çağlardan günümüze Batı mimarisinin gelişimini ele alıyor. Bu arada önemli pek çok sanatçı ve eserini de bizlere tanıtıyor.
(Mimarlığın Öyküsü, Leland M. Roth, Kabalcı Yayınevi, 2011, Çeviren:Ergün Akça)

Binalar Nasıl Okunur?
Carol Davidson Cragoe tarafından kaleme alınan ve Yapı Endüstri Merkezi yayınlarından çıkan kitap, pratik bir rehber özelliği taşıyor. Merak ve hayranlık içerisinde baktığımız yapıların aslında kendi içlerinde ne kadar çok anlamlar barındırdığını çoğu zaman göremeyiz. Hayatın koşturmacası içinde çoğu kez bunu düşünmemeşizdir bile. Kitap bize, binaların, yapım teknikleri, üslupları ve ilkeleri ile aslında bir bütünlük sergilediklerini, zaman içerisinde bu bütünlüğün nasıl farklı yorumlandığını anlatıyor.

Tarihsel sırası içinde mimari üslupların anlatıldığı ilk bölümü malzeme bilgisinin anlatılığı ikinci bölüm takip ediyor. Arından ise, sütunlar, kemer, kubbe, tonoz, merdiven, pencere, çatı gibi strüktürel elemanların mimari üsluplara göre nasıl yorumlandığını birbirinden başarılı çizimlerle anlatıyor.
(Binalar Nasıl Okunur? Carol Davidson Cragoe, Resimli Bina Okuma Rehberi, Çeviren: Pelin Derviş, Yapı Endüstrisi Yayınları, Mimarlık Dizisi, 2012)
Bunu Paylaş :

Yorum Gönder

 
Copyright © 2013 Ünlüler Dünyası
Design by FBTemplates | BTT