Son Dakika!

10.04.2013

Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru

Bunu Paylaş :
Asi Şehirler'de Harvey Lefebvre'den ve onun ünlü "Kent Hakkı" önerisinden başlayarak, günümüz kentlerine ve kente dair tartışmalara uzanan bir bağlamda mevcut sömürü ve birikim sisteminin, kapitalist sisteminin, devlet yapısının devrimci bir hareketle yıkılması gerektiğine varan bir çerçeve çiziyor. 

Harvey bu çalışmasında 1980'lerden itibaren Amerikan kentlerinin sermaye birikim süreçlerine bağlı olarak gelişme, şekillenme, krizler ve kent için mücadele biçimleri örneklerine eğilirken, bir yandan da geriye doğru 1848 devrimleri ve Fransa'da 2. Cumhuriyet döneminde Paris'in yaşadığı kentsel deneyimlere uzanıyor. Günümüzde eşsiz coğrafi gelişim ABD kentlerini de içine çeken kapitalizmin krizini, başka coğrafyalar örneğin Çin üzerinden telafi etme imkanı doğuruyor. Bir yandan da pazar nişleri, kentsel yaşam biçimi çeşitlenmesi, tüketici tercihlerinin, tüketim kalıplarının pazar tarafından desteklenmesi, liberalizmin "seçme özgürlüğü" miti ile buluşuyor.

Bu gelişmeler dünyanın çeşitli yerlerinde yoksullaşma, yerinden edilme, kentsel hakların kaybı sonucunu doğuruyor. Kapitalizmin krizden çıkış ve yoksulları düzen içinde tutma çabaları örneğin kadınlara sağlanan mikro krediler aracılığıyla, hem sistemin en alttakileri de içine çekmeye hem de kriz zamanında meşruluk zeminini arttırmaya yarıyor.

Çalışmada ele alınan konulardan biri de ABD'de 2008'de patlak veren ekonomik kriz koşullarının yarattığı sonuçlar. Bu kriz şişirilmiş konut piyasasını derinden etkileyerek insanların evlerini ve iş yerlerini kaybetmelerine ve çadıra ve sokağa düşmelerine neden oldu. 

Kriz sonucu derinleşen kemer sıkma politikaları ve özelleştirmeler sonucu kamu hizmetleri daha da geriledi ve birçok örnekte hoşnutsuz kitlelerin sokağa çıkmasına neden oldu.

Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru, Çeviren: Ayşe Deniz Temiz, Metis Yayınları, 2013
Bunu Paylaş :

Yorum Gönder

 
Copyright © 2013 Ünlüler Dünyası
Design by FBTemplates | BTT